Adres
ul. Warszawska 1/5
43-300 Bielsko-Biała
Własciciele

Halina Widuch - Wiewióra
Jacek Wiewióra

W&W Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Warszawska 1/5
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 5472146044
REGON: 243213816
KRS: 0000761334

Tel. biuro: +48 33 810 5443, +48 600 595 503

Korespondencja biurowa  dot. projektu : biuro@wwarchitekci.com.pl

 

Wyślij
(przesuń strzałkę)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (dalej RODO), w związku z tym, że Pan / Pani kontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie www, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych są Halina Widuch – Wiewióra i Jacek Wiewióra, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: W&W Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą główną ul. Warszawska 1/5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000761334, Nip: 5472146044, Regon: 243213816, e-mail: rodo@wwarchitekci.com.pl (dalej: „Administrator”).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, umieszczonym jest na stronie http://www.wwarchitekci.com.pl/kontakt. Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego Pan/Pani wyraził/a swoją zgodę (RODO art.6 ust.1 lit.a).

Odbiorcą danych osobowych mogą być pracownicy spółki i podmioty związane ze spółką, m.in. architekci, wykonawcy projektu, producenci materiałów/systemów budowlanych, podwykonawcy, branżyści, zleceniobiorcy, informatycy, księgowi, kadrowi oraz inne podmioty, dla których dane te są niezbędne do stosowania przepisów prawa budowlanego oraz ustaw pokrewnych.

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do krajów spoza UE i EOG.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia korespondencji mailowej lub okresu przedawnienia roszczeń z nim związanych, lub do czasu cofnięcia zgody.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-139 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego i udzielenia Państwu stosownej informacji. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Państwa danych. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji.