Pracownia W&W Architekci prowadzi szeroki zakres działalności projektowej. Posiadamy w dorobku realizacje obiektów wielkoprzestrzennych, wysokościowych, biurowych, hotelowych, spa, gastronomicznych i kasyn, jak również budynki usługowe, przemysłowe
i sportowe oraz budynki mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne.

Wykonujemy projekty nowych obiektów, rozbudowy i adaptacji istniejących, projekty wnętrz i wielkoprzestrzenne projekty urbanistyczne.

Zależnie od ustalonego zakresu opracowania dostarczamy Inwestorowi kompletną dokumentację architektoniczno – branżową wraz z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, dokumentację wykonawczą, kosztorysy
i opracowania graficzne oraz prowadzimy nadzory autorskie. Przeprowadzamy procesy administracyjne wymagane prawem budowlanym uzyskując konieczne pozwolenia. Na życzenie Inwestora uczestniczymy w doborze firm wykonawczych oraz przy odbiorach obiektu do użytkowania.

Nasza pracownia współpracuje z profesjonalnymi biurami inżynieryjnymi i branżowymi zapewniając Inwestorowi pełną dokumentację w zakresie konstrukcji, instalacji i sieci, instalacji specjalistycznych, jak również projektów zieleni i projektów drogowych.