Green Complex


Kompleks złożony z trzech indywidualnych, wielofunkcyjnych segmentów oraz zespołu trzech garaży.
Wiodącą ideą projektową było stworzenie założenia o unikalnym charakterze, wpisującym się w krajobraz i tektonikę terenu oraz wprowadzeniu najwyższych standardów funkcjonalnych, materiałowych i estetycznych. Inwestycja, z uwagi na istniejące w okolicy trasy rowerowe i spacerowe, przewiduje stworzenie ogólnodostępnych stref posiadających wysokie walory rekreacyjno-wypoczynkowe.

Każdy z segmentów posiada ogólnodostępną częścią handlowo-usługową dostępną z poziomu 0. Segmenty A i B posiadają część hotelową zlokalizowaną na wyższych kondygnacjach. Główną funkcją segmentu C będzie centrum konferencyjno-biurowe.